Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ)

ชื่อ : แมกนีเซียม ซัลเฟต (Magnesium Sulphate)
สูตร : MgSO4
CAS Number : 10034-99-8
ลักษณะ : ผงสีขาว
แหล่งที่มา : จีน
บรรจุ : บรรจุ  25 กก./ถุง

แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ)

มีความสำคัญต่อกุ้งทะเลในแง่เป็นตัวช่วยปรับสมดุลเกลือแร่ภายในร่างกายกุ้ง ปรับความต่างศักย์ภายในเนื้อเยื่อ ช่วยกุ้งสร้างเปลือกใหม่ และการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด

ที่ความเค็ม30พีพีที กุ้งขาวต้องการ1000มิลลิกรัม/ลิตร กุ้งกุลาดำต้องการ500มิลลิกรัมต่อลิตร.

 

ปริมาณการใช้  5กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ทุก4วัน(สามารถใส่พร้อมแคลเซียมคลอไรด์หรือยิปซั่มได้).

                   15กิโลกรัมต่อไร่กรณีกุ้งกล้ามเนื้อขุ่นบ่อย หรือกุ้งขาวเป็นตะคริว.

แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ)

Download