ลูกค้าสามารถทำการชำระเงินผ่านธนาคารตามบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสะพานผ่านฟ้า

ชื่อบัญชี  บริษัทวอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด   

เลขที่บัญชี    169-0-66852-8  (ออมทรัพย์)

 

ธนาคาร ทหารไทย สาขา ถนนเพชรเกษมบางแค

ชื่อบัญชี  บริษัทวอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด   

เลขที่บัญชี    176-2-21158-7  (ออมทรัพย์)

 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา เพชรเกษม 51

ชื่อบัญชี  บริษัทวอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด         

เลขที่บัญชี    723-2-44508-9  (ออมทรัพย์)

 

 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาพุทธมณฑลสาย 2

ชื่อบัญชี  บริษัทวอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด   

เลขที่บัญชี    242-2-00948-8  (ออมทรัพย์)

cosplay anime
cosplay costumes